PBPH ELDO-BUD - usługi budowlane | Tarnobrzeg ELDO-BUD - firma budowlana | Tarnobrzeg
1. Zespół Pałacowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim.

Remont Zamku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim. Zakres prac obejmował wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania,
 • instalacji wentylacyjnej,
 • instalacji wod.-kan.,
 • instalacja gazowa,
 • zewnętrzna kanalizacja sanitarna z przepompowniš ścieków i separatorem tłuszczu,
 • przebudowa piwnic,
 • remont apartamentów i łazienek (wrzesień 2000 - grudzień 2001)
 • budowa garaży z wiatami, parkingów, drogi dojazdowej,
 • wykonanie elewacji budynku Hotelu Zamkowego w Zespole Pałacowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim. (lipiec 1999 -październik 1999)
zamek zamek

2. Telekomunikacja Polska S.A. Plac Poniatowskiego l w Sandomierzu.
zamek
 • elewacji budynku z odtworzeniem detali architektonicznych,
 • konserwacja pokrycia dachowego z gontu, ścian działowych oraz uzupełnienie ścian istniejących, tynków i okładzin, podłóg i posadzek, robót malarskich,
 • stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrznych elementów architektonicznych, instalacji: wodnej, kanalizacji, centralnego ogrzewania wraz z montażem osprzętu,
 • zagospodarowanie terenu: place, dojazdy, chodniki, ogrodzenie, zieleń. (czerwiec 2000 - grudzień 2000)
 • zamek
3. Remont Klasztoru OO. Dominikanów w Tarnobrzegu.
4. Remont Kościoła św. Jakuba w Sandomierzu.
5. Telekomunikacja Polska S.A. ul. Sokola 4 w Tarnobrzegu.
zamek

Zagospodarowanie działki i remont budynku biurowo-technicznego.
zamek

Zakres prac obejmował wykonanie:
 • wymiana stropów z drewnianych na żelbetowe, wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku oraz opaski odbojowej przy budynku wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont ogrodzenia, wykonanie placów, dojazdów i chodników, odwodnienie placu z odprowadzeniem wód opadowych, wykonanie wiat garażowych i magazynowych. (maj 2001 -październik 2001)
6. Remont Poczty Polskiej ul. Żeromskiego w Sandomierzu.

1. Telekomunikacja Polska S.A. ul. Sokola 3b w Tarnobrzegu.

Budowa budynku biurowo-administracyjnego Telekomunikacji Polskiej S.A. w Tarnobrzegu - obiekt wykonany kompleksowo. (wrzesień 1996 - luty 1998)

2. Urząd Miasta w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26.
Remont elewacji Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu przy AL Niepodległości 7
Zakres prac obejmował wykonanie (kwiecień 2002 - czerwiec 2002):
 • uzupełnienie tynków i malowanie tynków zewnętrznych,
 • rozebranie i wykonanie nowych obróbek blacharskich,
 • wykonanie posadzek, cokolików, okładzin schodów z płytek ceramicznych,
 • odnowienie balustrad,
 • wymiana drzwi aluminiowych zewnętrznych.

3. Hotel Grodzki - PSS "Społem" - "Pomoc Bratnia" w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza.

Budowa Hotelu Grodzkiego w Sandomierzu - obiekt wykonany kompleksowo. (sierpień 1998 - styczeń 2001)4. Remont sali operacyjnej w PZU S.A. w Tarnobrzegu ul. l-go Maja.

5. Remont Poczty Polskiej w Tarnobrzegu przy ul. Słowackiego.

6. Remont Przedszkola nr l w Tarnobrzegu przy ul. Kosmonautów.

7. Remont budynku KRUS w Sandomierzu.

8. Remont pomieszczeń w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Tarnobrzegu.

9. Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.

10. Remont pomieszczeń i wykonanie sali operacyjnej w Urzędzie Poczty nr l w Stalowej Woli.

11. Remont pomieszczeń w Urzędzie Poczty w Klimontowie.

12. Adaptacja budynku na Urząd Poczty i salę szkoleniową z zapleczem hotelowym w Koprzywnicy.

13. Adaptacja pomieszczeń na Urząd Poczty w Chrzanowie i Dwikozach.

1. Art.-Plus - Dorota i Tomasz Kupilas

Budowa pawilonu handlowego Art.-Plus w Tarnobrzegu - obiekt wykonany kompleksowo (czerwiec 1998 - luty 1999)

2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA"

Budowa budynku administracyjno-produkcyjnego w Tarnobrzegu przy ul. Piekarskiej obiekt wykonany kompleksowo (czerwiec 1999 - listopad 2000).

3.Uzbrojenie terenu i budowa budynku mieszkalno-gospodarczego poziom zerowy w Tarnobrzegu przy ul. Garażowej - Jadwiga i Roman Zwadowscy.

4.Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Piłsudskiego w Tarnobrzegu - Barbara Wójcik, Anna Tymuła.

5.Roboty remontowe ogólnobudowlane w obiekcie handlowym w Sandomierzu przy ul. Czachowskiego - B.P. System Sp. z o.o. w Wysokiej Głogowskiej.

6. Adaptacja pomieszczeń na aptekę - KORPORACJA PP - Małgorzata Nucowska-Pietrow.